» Kilpa B2B Sistemi

Kilpa group un ve tedarikçilerin birlikte yapmış oldukları operasyonların yönetildiği ve bu operasyonlara ait tüm bilgi akışının yönlendirildiği, elektronik iş platformudur.

Teknoloji, küreselleşen dünya ekonomisinde rekabet gücü yaratmanın ve bu gücü muhafaza etmenin en önemli kaynağı haline gelmiştir. Bu noktada, şirketler açısından kritik olan doğru ve şirket süreçlerine katma değer yaratacak teknolojiyi geliştirip kullanmaktır. Bu bilinçle, Türk perakende sektöründe ilklerin öncüsü olan Kilpa, sektörde önemli bir çığır açacağını düşündüğümüz BUSINESS TO BUSINESS (B2B) UYGULAMASINI 2009 yılı Mayıs ayında sektörün hizmetine sunmuştur. Kilpa bugün itibari ile 110 firma ile toplam satın almasının %90’ını B2B sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir.

B2B’yi bir iş yapma felsefesi olarak görmenin ötesinde, gelecekle ilgili oluşumların düşünülenden daha yakın bir sürede ülke ticaretinde hayata geçirilmesi için önemli bir katalizör olarak değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda, bir çok firma için yıllardır tartışılan, analiz edilen Tedarikçiler Tarafından Stok Yönetimi (Vendor Managed Inventory-VMI), Ortak Tahmin, Planlama ve Sipariş Yenileme (Collobarative Forecasting and Planning for Replenishment-CFPR), B2B üzerinden Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM on B2B) konseptlerinin çok kısa sürede uygulama alanı bulması mümkün olacaktır.

CRM portali, B2B’den gelen satış bilgilerine müşteri bilgilerinin entegre edildiği, satış analizlerinize müşteri boyutunu ekleyerek daha anlamlı bilgi edinmenizi sağlayacak bir bilgi portalidir.